Booking/innmelding

Frigjør tid-  la medlemmene melde seg inn via vår Online Booking og Innmelding

Online booking
Bookingen administreres fra hovedsystemet i Xakt, og medlemmene kan booke via min side med PC, mobil, nettbrett eller på senterets bookingstasjon.

Les mer om Online booking

Online Innmelding
Med Online innmelding kan medlemmene selv registrere sitt medlemskap via senterets nettside. Medlemmet velger da den type medlemskap man ønsker og betaler oppstarts-faktura (gjerne 2 eller 3 måneder) med sitt bankkort/kredittkort. AvtaleGiro registreres i samme operasjon. Alle opplysninger blir automatisk registrert i Xakt, og senteret mottar epost som forteller at det er registrert en innmelding.

Kursbooking
Med kursbooking kan dine medlemmer melde seg på og betale kurs via internett. Alle opplysninger blir automatisk registrert i Xakt, og senteret mottar epost som forteller at det er registrert en innmelding.Booking via PC.


Booking via mobil gjør det enkelt for medlemmene.


antalyafp.com