Selskaper i konsernet

   

Hemne Kraftlag SA er morselskap i konsernet, og er organisert som et samvirkeforetak, eid av våre kunder (medlemmer), Hemne kommune og Snillfjord kommune.

Hemne Kraftlag's kjernevirksomhet er overføring og salg av elektrisk energi i forsyningsområdet, som er Hemne og Snillfjord kommuner. Geografisk utstrekning ca. 1.141 km2

     
 

HemneNett AS ble stiftet 1. juni 2001, med Hemne kommune, Sparebanken Hemne og Hemne Kraftlag BA som eiere. I 2006 overtok Hemne Kraftlag hele selskapet og eier i dag 100% av selskapet.

HemneNett AS leverer bredbåndstjenester og TV signaler i Hemne og Snillfjord kommune. 

     
   

HK Elektro AS ble 1. april 2009 utskilt fra Hemne Kraftlag som et eget datterselskap.

HK Elektro AS som servicebedrift har som en klar målsetting å sette kunden i fokus. Vi tar alle oppdrag som en utfordring, og kommer gjerne med forslag til best mulige løsninger. Ingen oppdrag for små, ingen for store.

     
    MerkantilNor AS, tidligere Merkantilservice Hemne AS, ble stiftet 11.02.1989, og eies i dag 100% av Hemne Kraftlag.

MerkantilNor AS er et autorisert regnskapskontor og leverer tjenester for regnskapsoppgaver, budsjettering, lønn, fakturering og økonomisk rådgivning. 
     
     HK Eiendom AS jobber med utleie og utvikling av forretningsbygg, næringsbygg og privatboliger i Hemne. 

HK Eiendom AS legger vekt på rask og god service og løser oppgaver som snekkerarbeid, elektro-arbeid sammen med HK Elektro og andre oppgaver.
     

antalyafp.com