SPF Record for Xakt Medlem

Unngå at sendte e-poster fra Xakt Medlem blir stoppet som SPAM ved å opprette en SPF record for Deres e-post domene.

 

Ved utsendelse av e-post fra Xakt Medlem, så vil mottakernes e-post server sjekke om ASPnor’s e-post server er autorisert for å sende ut e-poster på vegne av kundens e-post domene.

I de aller fleste tilfeller er ikke ASPnor’s e-post server autorisert for våre kunders e-post domener, og mange av mottakernes e-post servere vil da behandle de mottatte e-postene som SPAM.

For å unngå at e-post blir behandlet som SPAM kan den enkelte kunde velge å opprette en såkalt SPF record for sitt e-post domene. Dette er noe som kundene kan gjøre selv, eller ved help av domeneregistrar/ansvarlig for domenet/IT konsulent.
For mer informasjon om SPF recorder, se https://en.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework

SPF record som må registreres for at ASPnor’s e-post servere skal være autorisert er: v=spf1 mx include:aspnor.no ~all
Hvis Dere har registrert en SPF record fra før, så kan Dere sette inn: include:aspnor.no ~all  i eksisterende SPF record

Etter at SPF record er registrert, kan Dere benytte siden https://mxtoolbox.com/spf.aspx for å sjekke at SPF record er korrekt registrert for Deres e-post domene.

ASPnor kan også være behjelpelig med å registere SPF record for Deres e-post domene. 
Dette fordrer at Dere gir oss tilgang til administrasjon av Deres e-post domene, eks. via TeamViewer fjernhjelp, hvor Dere da logger inn hos Deres domeneregistrar.

antalyafp.com